Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR

Das Dokumentationszentrum ist das Fachmuseum für die Alltagskultur der DDR.